API-management

API Management hjälper företag att publicera API:er (applikationsprogrammeringsgränssnitt, av engelskans Application Programming Interface) till externa partners och interna utvecklare så att de kan frigöra potentialen i sina data och tjänster.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

Företag överallt vill utöka sin närvaro som digital plattform, skapa nya kanaler, hitta nya kunder och fördjupa relationerna med befintliga kunder. API Management lägger grunden till ett effektivt API-program genom utvecklare, affärsinsikter, analyser, hög säkerhet och skydd. Många företag satsar på tjänstetransformering (Digital Transformation) och börjar bygga API:er för att skapa nya tjänster. Man sätter upp några mikrotjänster och börjar publicera dessa. Efter ett tag finns det många API:er och versioner av dessa. Vem är det som övervakar dem, utvecklar dem och ser till så att allt fungerar?

Många gånger bygger API:er på varandra och då är det lätt att flöden slutar fungerar om man inte har koll på sina API:er. Human IT har både kunskapen och erfarenheten att hjälpa företag med API-Management. Vi hjälper till att ta fram strategin för företagets API:er och ser till att det finns processer för att hantera API:erna. Vi hjälper till från början till slut helt enkelt. Vi hjälper dig att skapa API:er, ser till att de är skalbara, vi hjälper till så du kan övervaka dem och analysera hur de används, vi säkrar upp dem med dig och visar hur du hanterar dem. Det finns idag flertalet plattformar som har stöd för detta, vi har givetvis koll på de flesta och kan hjälpa till oavsett vilken plattform och miljö som idag används.