ALM

Application Lifecycle Management (ALM) är product lifecycle management (styrning, utveckling och underhåll) av datorprogram.

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

Det omfattar kravhantering, mjukvaruarkitektur, programmering, testning av programvara, programvara underhåll, förändringsarbete, kontinuerlig integration, projektledning och versionshantering. Sammanfattningsvis kan man säga att ALM är konsten att hålla de tekniska lösningarna aktuella och att se till att de ständigt stödjer och löser kundernas föränderliga affärsbehov.

ALM är en uppsättning fördefinierade processer som börjar någonstans i branschen eller på företaget som en idé, ett behov, en utmaning och sedan passerar genom olika utvecklingsfaser såsom kravställning, design, utveckling, testning, installation, utsläpp och underhåll. Det spänner därmed över en hel livscykel av en produkt. Under hela ALM-processen är vart och ett av dessa steg noggrant övervakat och kontrollerat, följt av korrekt spårning och dokumentation.

Vi på Human IT kan hjälpa dig hela vägen eller på de delar som du känner att du behöver stöttning. Vårt fokus på hållbarhet och ”low maintenance”-tänk gör att vi redan från analysfasen planerar för framtiden vare sig det gäller en webbapplikation, serverlösning eller byggnation av tjänster i din befintliga applikation så står vi redo att hjälpa dig hela vägen. Under ALM-paraplyet ingår allt som har med projektledning, behovsanalys, kravställning, utveckling, testning och drift att göra.