Säkra din IT-miljö

Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är för de flesta företagen en fråga som handlar om företagets överlevnad På stora såväl som små företag handlar mycket om att vara tydlig med vad som får och inte får göras. Däremot är vägen dit lite olika om du är stor eller liten och vilken bransch du verkar i. PÅ senare år har spektrat av krav så som Sabox, Basel 2, …. Och nu senast GDPR (Genaral Data Protection Regulation) ökat och det handlar många gånger om rätten att verka i sin marknad.


GDPR(1)kallas på svenska för Dataskyddsförordningen. Denna utgör den lagstiftning avseende hantering av personuppgifter som ersätter PUL(2) (Personuppgiftslagen) den 25 maj 2018. PUL bygger på ett EU-direktiv från 1995 (kallad dataskyddsdirektivet 95/45/EG) och infördes som lag i Sverige den 1 oktober 2001. Med GDPR tas ett nästa steg mot en mer enhetligt lagstiftning inom hela EU. Dessutom har det hänt en hel del rörande informationsbehandling sedan mitten av 1990-talet, vilket har föranlett EU att skärpa dataskyddet för fysiska personer. GDPR gäller enbart för fysiska personer, ej för juridiska personer och ej heller för fysiska avlidna personer. Därför är det viktigt att inse att de nya regler som följer med GDPR kommer att bli lag direkt i Sverige den 25 maj 2018. Dessa innefattar också höga bötesbelopp om man inte följer dem. Bötesbeloppen enligt GDPR kan uppgå till 4% av företagets globala omsättning alternativ 25 miljoner Euro. Risken att råka utför dessa gigantiska bötesbelopp innebär givetvis att alla företag och organisationer behöver se över vilka konsekvenser GDPR-regelverket får i verksamheten. Det är också troligt att man behöver genomföra åtgärder för att kunna uppfylla förordningen.
GDPR