På humanit.se lämnar du spår i form av en IP-adress och en browser-specifik funktion för att bekämpa spam i största mån.

Vi bjuder även på kakor som kommer att vara gällande i ett år, och sparar endast information för framtida personanpassning. Just nu finns inga sådana funktioner, så kakorna är där för att de måste enligt lag.

Metadata är samma sak, vi använder det inte nu. Om det skulle komma möjligheter att kommentera på exempelvis blogginlägg el dyl kommer vi att spara metadata enbart för att kunna associera din eventuella kommentar till dig.

Vi delar inte data med någon tredje part.