Press Release

Vad händer med Lexicon IT-konsult?

Tidigare var vi en del av Lexicon IT-konsult men vi delade upp oss i och med vår nya satsning Human IT.

Lexicon IT-konsult kommer fortsättningsvis, med Carl Johan Bernadotte som CEO, att erbjuda marknaden konsulter inom IT-support, IT drift och Infrastruktur. Vi har också ett komplett tjänsteerbjudande inom IT support, drift och nät. Läs mer på www.lexiconitkonsult.se


Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11