Press Release

Mattias Dahl tillträder rollen som Head of Talent Acquisition för Human IT koncernen

2021-10-08: Mattias Dahl tillträder rollen som Head of Talent Acquisition för Human IT koncernen

Human IT har haft en offensiv framfart inom digitaliseringsområdet som idag står för drygt 50% av verksamheten och har via sitt erbjudande och erfarenhet förmågan att hjälpa kunder med dess digitala resa men också förmågan att attraherat talanger och expertis inom hela IT-området. En kraftig expansion under åren 2021 – 2022 är en del av koncernens strategi vilket har resulterat i att Mattias Dahl anställts som Head of Talent Acquisition för Human IT koncernen.

Mattias roll som Head of Talent Acquisition innebär strategiskt arbete men är också en löpande process för att hitta och attrahera rätt kompetens och rekrytera de som bäst matchar Human IT´s och kundernas behov.

”Det är med stolthet och stor entusiasm jag tar mig an uppgiften att få vara Head of Talent Acquisition för Human IT koncernen. Jag hoppas att Human IT´s kunder och medarbetare kommer att kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som jag förvärvat i mitt yrkesliv. Jag ser stora möjligheter att ytterligare utveckla Human IT´s position som en bra arbetsgivare med ett starkt EVP, Employer Value Proposition. Det skall bli oerhört kul att tillsammans med ledningen för Human IT få vara med och fortsätta utveckla verksamheten. Framför allt lockar Human IT med sin stora vilja och sina kunskaper inom digitaliseringsområdet och inte minns sitt humana synsätt”, säger Mattias Dahl

”Mattias som person är väldigt engagerande och han har förmågan att få både medarbetare och kunder att känna ett stort förtroende, mycket tack vare sin prestigelösa ledarstil i kombination med en positivism som smittar. Mattias har många års erfarenhet av att jobba både strategiskt och operativt med Talent Acquisition. Vi är mycket glada att äntligen ha Mattias på plats och står i och med detta ännu bättre rustade för att fortsätta utveckla vår verksamhet i enlighet med våra höga ambitioner”, säger Fredrik Jacobsson, Group CEO Human IT

Human IT´s strategi är att vara där teknik, människor och affärer möts. Genom att vara en human leverantör av framtidens teknologiska lösningar strävar vi även efter att vara en attraktiv arbetsgivare och partner. Vi hjälper våra kunder i deras digitaliseringsresa genom att skapa affärer med hjälp av ny teknik. Human IT´s vision är: A better digitalized world for Humans!

Human IT Sverige har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.

www.humanit.se www.digitalaparaplyet.se

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Jacobsson, Group CEO Human IT, [email protected] , 0735-34 66 98

Mattias Dahl, Head of Talent Acquisition Human IT, [email protected] , 0735-10 99 82

Carl Johan Bernadotte, CEO Human IT Stockholm, [email protected] 076-307 27 75

#Proudtobehumanit #HumanIT #buildforlife #collaborationiskey #createforimpact


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV