Press Release

Lexicon IT-konsult byter namn på del av verksamheten till Human IT

Lexicon IT-konsult byter namn på del av verksamheten till Human IT

Lexicon IT-konsult har det senaste året haft stark tillväxt och byter nu namn på specialistdelen av verksamheten till Human IT för att förstärka och förtydliga erbjudandet till marknaden inom områdena SI/Systemutveckling, Infrastruktur, Business Consulting och Cloud. Lexicon IT-konsult vill med detta namnbyte också förtydliga ett av bolagets viktigaste värderingar, dvs Humanism.

Fortsättningsvis kommer Lexicon IT-konsult, med Carl Johan Bernadotte som CEO, att erbjuda marknaden konsulter och åtaganden inom IT-support, Service-Desk och Infrastruktur.

– Arbetet med namnbytet påbörjades i slutet av förra året och nu är alla förberedelser klara och lanseringen kan ske vilket känns otroligt kul. Med vårt nya namn, Human IT, kan vi öka takten och fortsätta utveckla verksamheten. Human IT har höga ambitioner, intressanta kunder, kompetenta medarbetare och ett humant synsätt, detta bygger vi nu vidare på. Vi har en unik affärsmodell som vi arbetar med vilket gör att man i dagens snabba IT-värld kan tillföra extra värde till kunder och medarbetare genom att snabbt och dynamisk knyta samman behov och kompetens/lösningar. Human IT har kontor och anställda i Malmö, Göteborg och Stockholm. Totalt består verksamheten av 130 anställda, säger Markus Närenbäck, tillträdande CEO för Human IT Sverige.

– Markus Närenbäck tillträder rollen som CEO för Human IT vilket innebär att hela verksamheten kan nyttja Markus kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, IT och Digital Transformation. Markus hade tidigare rollen som lokal CEO i Malmö men tar nu ett Sverigeansvar. Med Markus som CEO för Human IT står vi i och med detta ännu bättre rustade för att fortsätta utveckla vår verksamhet i enlighet med våra höga ambitioner, säger Fredrik Jacobsson, Koncernchef Lexicon IT-konsult och Human IT.

Human IT erbjuder IT-konsulttjänster, lösningar och åtaganden till stora och medelstora företag i norden inom områdena Applikation, Infrastruktur, Cloud och Business Consulting.

Human IT har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg och hade 2016 en tillväxt på 19% jämfört med föregående år.

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Jacobsson, Koncernchef Lexicon IT-konsult & Human IT
[email protected], 0735-34 66 98

Markus Närenbäck, CEO Human IT Sverige
[email protected] , 0708-51 36 11


Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11