Press Release

Human IT tog fram Digital Strategi för kommunal verksamhet

2017-12-07: Human IT fick i uppdrag och har genomfört framtagande av en digital strategi för Eslövs kommun.

I syfte att forma Sveriges digitala agenda som en del av Europa behöver kommunerna etablera egna digitala agendor för de digitala satsningsområden som ska göras. Eslöv kommuns vision för 2025 innebär att vara ”Skånes bästa kommun att bo och verka i”, denna behövde kompletteras med en digital strategi.

Arbetet baserades på Human IT:s arbetssätt där samverkan mellan en vision och helhetssyn ska kompletteras med ett operationellt innehåll där verksamheterna ska involveras i framtagandet. I projektet ingick att engagera samtliga förvaltningar och dess nämnder i utformningen av den digitala strategin. En digital strategi behöver byggas underifrån där de möjligheter och utmaningar som finns inom olika förvaltningsområden berörs. Det gäller att skapa en öppenhet gällande informationshantering, att med hjälp av digitalisering skapa en enklare vardag för medborgarna, att etablera en effektivare verksamhetsutveckling som ger snabbare ärendeflöden samt med hjälp av digital teknik etablera den tillgängliga och smarta kommunen.

Arbetet slutfördes med en avrapportering till Kommunstyrelsen. I oktober 2017 fastställde Kommunfullmäktige den digitala strategin och initierade de förändringar som utredningen föreslog för att på ett bättre sätt möta digitaliseringen i samhället.

”Vi uppskattar att vi fick, tillsammans med Eslövs kommun, driva och utveckla den digitala resan” säger Lars Wendestam, Senior Consultant Human IT. ”Vi har arbetet med flera kommuner gällande strategier för hur den interna IT-avdelningens utmaningar ska möta framtida behov gällande digitalisering. Bland annat Bjuv, Hässleholm, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, och Örkelljunga.” säger Lars Wendestam

Human IT, som del av Lexicon IT-konsult, startade 2007 och har idag kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Human IT erbjuder IT-konsulttjänster, lösningar och åtaganden till stora och medelstora företag i norden inom områdena Applikation, Infrastruktur, Cloud och Business Consulting.

Eslövs kommun är en kommun i Skåne län, i före detta Malmöhus län. Eslövs kommun ingår sedan 2005 i Stormalmö enligt SCB:s definition. Centralort är Eslöv. Kommunen är belägen i de centrala delarna av landskapet Skåne. Invånarantalet uppgår till nästan 35 000 invånare.

Ytterligare information lämnas av:
Markus Närenbäck, CEO Human IT Sverige, [email protected] , 070-851 36 11

Lars Wendestam, Senior Consultant, [email protected] 0733-98 01 44


Vill du veta mer? – Kontakta oss

Lars Wendestam
Senior Consultant
0733-98 01 44
Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11