Press Release

Human IT startar intern utvecklingsenhet

Human IT startar intern Utvecklingsenhet

 

Human IT är fokuserat på IT och den digitalisering som nu sker hos våra kunder. Vi hjälper våra kunder i deras digitaliseringsresa och skapa nytta/affärer med hjälp av ny teknik och nya lösningar.

Human IT har etablerat en intern utvecklingsenhet som utvecklar på kunders uppdrag i Human IT´s-lokaler i Malmö.

Ansvarig för Utvecklingsenheten är Nina Kristensson som arbetet på Human IT sedan 2018 och har dessförinnan arbetat på stora utvecklingsavdelningar, bland annat 12 år på JP-Morgan i UK.

Human IT har arbetat med digitalisering i flera år och vi ser ett behov hos kunderna att få hjälp med professionell utveckling. Ofta är utmaningen för våra kunder att IT inte är kärnan i deras verksamhet och därför blir utvecklingsarbetet svårare och dyrare.

Enheten har varit på plats sedan juni 2019 och kommer vid utgången av Q1 2020 sysselsätta ett dussintal personer.

Gruppen fokuserar på tekniker som kan stödja digitaliseringsresan. Fokus är full-stack i dess rätta bemärkelse; infrastruktur, databas, backend, middleware, frontend, UX och intelligent dataanalys.

Vi kan livscykelhantera kundens process från tidig idé till produktionsatt lösning via vår modell:

  • Lab – att utforska ny teknik för att skapa förutsättningar för nya lösningar
  • Prototyper – Bygga en prototyp av lösning för utvärdering och ibland kundtest
  • Studio – Vid beslut om lösning, tidigt kunna beakta användarperspektivet och upplevelsen.
  • Solution – leverans av full lösning, både det som syns och det som ligger bakom

För kunderna finns flera fördelar:

  • En etablerad gruppering med nödvändig kompetens.
  • Processer, verktyg och resurser på plats
  • Färdiga modeller för hur tekniker och processer skall samverka

Detta sammantager skapar förutsättningar för mindre risker i projektet, bättre exakthet i leveranstiderna samt i slutändan lägre kostnader.

Från start har vi flera pågående uppdrag och underhållsåtaganden och vårt fokus är att även traditionell förvaltning skall göras hållbart och effektivt.

 

Ytterligare information lämnas av:
Markus Närenbäck, CEO Human IT Sverige, [email protected] , 070-851 36 11

Nina Kristensson, Ansvarig för inhouseutveckling Human IT Sverige, Nina Kristensson [email protected] , 073-970 21 11


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV