Press Release

Human IT i strategiskt samarbete med Carbon Capture Company

2021-09-28: Human IT inledde innan årsskiftet ett samarbete med greentech bolaget Carbon Capture Company.

 

Human IT inledde innan årsskiftet ett samarbete med greentech bolaget Carbon Capture Company.
Carbon Capture Company, förkortat CCC, säljer lokal klimatkompensation till företag som vill kompensera verksamhetens utsläpp och på så sätt bidra till att öka koldioxidinbindningen och utvecklingen av ett fossilfritt Sverige.

Initialt genomförde Human IT en workshopserie som resulterade i en levererad förstudie.
Förstudien fokuserade på vikten av ett kvalitativt systemstöd för att både garantera 100% kontroll över utfärdade och sålda certifikat samtidigt som möjligheten till skalbarhet skulle finnas med.

Efter förstudien inleddes ett arbete för att ta fram en kravspecifikation som i detalj beskrev funktionaliteten för att kunna bygga ett sådant affärsstöd till CCC.
Under våren har Human IT utvecklat ett modernt verksamhetssystem för att stödja CCC på sin framtida resa.
Systemet är byggt med den modernaste tekniken som lagt grund för struktur, kontroll och uppföljning.

”Human IT samarbetet har varit direkt nödvändigt – det gäller inte bara Human IT´s tekniska kompetens utan även andra frågor som är centrala för att driva utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle”, säger Christoffer Bonde, VD på Carbon Capture Company.

”Human IT såg det som en självklarhet att bidra till att öka koldioxidinbindningen, samtidigt som vi ser över hur vi kan minska verksamhets koldioxidutsläpp.
Det är självklart, främst för klimatarbetet, men även för att främja det partnerskap som vuxit sig starkt under sista året. Det har bidragit till att vi satt hårdare interna målsättningar för att snabbare nå netto noll utsläpp”, CEO Human It Stockholm

Human IT
Med kundupplevelse i fokus hjälper vi våra kunder med deras digitala transformation. Human IT erbjuder IT-konsulttjänster, lösningar och åtaganden till stora och medelstora företag i Norden inom områdena Systemutveckling, Infrastruktur, Cloud och Business Consulting. Human IT har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Carbon Capture Company (CCC)
Erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill klimatkompensera och bidra till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som de stödjer utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. CCC bidrar till ett hållbart skogsbruk där skogsägarna åtar sig att spara skog och att öka skogsvårdsinsatserna.

Ytterligare information lämnas av:
Christoffer Bonde, VD Carbon Capture Company [email protected] , 070-513 03 07

Carl Johan Bernadotte, CEO Human IT Stockholm [email protected] , 076-307 27 75


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV