Press Release

Human IT hjälper upphovsrättsorganisationen ALIS att digitalisera och effektivisera

Pressmeddelande den 15 oktober 2020: Human IT bygger ett nytt system för att effektivisera upphovsrättsorganisationens ALIS hantering av rättigheter och ersättning för litterära verk.

Human IT har vunnit projektet att bygga ett nytt IT-system till ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige. Organisationen är författares och skribenters motsvarighet till musikskaparnas STIM och har som uppgift att träffa avtal och administrera ersättning för vidareanvändning av litterära verk. Samtidigt verkar den även för att öka respekten för och medvetenheten om upphovsrätten.

Utvecklingsarbetet är i gång och det nya systemet som Human IT bygger syftar till att effektivisera hanteringen av rättigheter och ersättningar till upphovspersoner och rättighetshavare. Lösningen blir helt digital och kommer använda de senaste verktygen på marknaden. Leveransen av systemet sker från Human IT:s utvecklingscenter i Malmö, och målet är att lösningen kan levereras redan vid årsskiftet 2020/2021.

– Det är spännande att få arbeta tillsammans med ALIS och hjälpa dem på deras digitaliseringsresa. Vi har lång erfarenhet att hjälpa våra kunder med liknande lösningar. Sedan en tid har vi ett eget utvecklingscenter i Malmö där vi hjälper flera kunder och genom detta lyckas vi attrahera flera av marknadens absolut bästa konsulter, säger Markus Närenbäck, CEO Human IT Sverige.

ALIS är en upphovsrättsorganisation som på uppdrag förvaltar ca 4 000 anslutna upphovspersoners litterära rättigheter, och betalar ut ersättningar från olika kollektiva avtal till såväl anslutna som icke-anslutna rättighetshavare. I uppdraget ingår bland annat att träffa såväl individuella som kollektiva avtal om vidareanvändning av litterära verk. ALIS är stiftat av Sveriges Författarförbund, Svenska Journalistförbundet, Läromedelsförfattarna och Sveriges Dramatikerförbund.

Human IT erbjuder IT-konsulttjänster, lösningar och åtaganden till stora och medelstora företag i Norden inom områdena Applikation, Infrastruktur, Cloud och Business Consulting. Vi hjälper våra kunder i deras digitaliseringsresa genom att skapa affärer med hjälp av ny teknik.

För mer information, kontakta:

Helen Asker, verksamhetschef ALIS, [email protected], +46706421865

Eduard Pröckl, styrelseordförande ALIS, [email protected], +46707726011

Markus Närenbäck, CEO Human IT Sverige, [email protected], +46708513611


DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV