2022-06-16

Human IT stöttar Region Örebros digitalisering

Uppdraget syftar till att utbilda Örebro läns folkbibliotekschefer i digital transformationsledning genom kunskap såväl som metoder och verktyg i att leda en verksamhet i förändring.
Alexandra Struwe

Alexandra Struwe

Uppdraget syftar till att utbilda Örebro läns folkbibliotekschefer i digital transformationsledning genom kunskap såväl som metoder och verktyg i att leda en verksamhet i förändring.

Upplägget är baserat på Human IT’s bok Det digitala paraplyet och handlar om digitalisering i stort, olika typer av metoder och ramverk anpassade till den verklighet som regionens bibliotek befinner sig i. Genomförandet kommer att vara ett antal workshops, både fysiskt och digitalt under våren i syfte att utbilda Örebro läns folkbibliotekschefer i digital transformationsledning.

”Att Human IT tog hem uppgiften att leda Region Örebro och biblioteken vidare på deras digitaliseringsresa får ses som ett kvitto att vi etablerar oss som en stark partner inom digital transformation”, menar Fredrik Jacobsson, koncernchef Human IT.

Workshopserien startade med temat terminologi, trender, digitala förutsättningar, strategisk glidning och vikten av att digitalisera. På agendan fanns också diskussioner kring digitalt utanförskap och hur pandemin påverkat såväl arbetsgivare som medborgare.

DIGITAL DELAKTIGHET VIKTIGT FÖR DEMOKRATIN

Den digitala användningen ökat kraftigt, visar siffror för tredje kvartalet i Svenskarna och internet 2020. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt oftare. Men, så länge inte hela Sveriges befolkning använder internet kvarstår problemet med digitalt utanförskap. Den ökade digitaliseringen av samhället kan få stora konsekvenser, särskilt för gruppen som sällan eller aldrig använder internet, eftersom det är en grupp som ofta saknar både uppkoppling och kunskap om hur man använder digitala tjänster. Även om den digitala delaktigheten ökar över tid är fortfarande krånglig teknik ett hinder för internetanvändning.

En femtedel av dem som inte använder internet säger att krånglig teknik är en orsak till att de inte använder nätet. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med för tio år sedan.
Internetstiftelsen, 2021

Det är framförallt de äldre i samhället som riskerar att hamna utanför digitaliseringen. Ur ett demokratiskt perspektiv är det problematiskt att en del av befolkningen inte använder digital teknik. Här blir kunskap om digitalisering och transformationsledning helt vitalt för att Region Örebros digitaliseringsarbete ska bli så framgångsrikt som möjligt.

”Det är väldigt roligt att man satsar på att bredda kompetensen kring digitalisering på region Örebro. Tidigt märktes att man är duktiga på innovation och med rätt verktyg kommer man bli ett jättebra stöd till medborgarna i regionen.” säger Linus Axelsson, digitalisering och affärsutveckling för Human IT.

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/