2020-10-15

Internet of Things

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Internet of Things, IoT eller sakernas internet omfattar all uppkoppling av komponenter där det inte finns en människa bakom. En teknisk komponent som i egenskap av att agera som en självständig aktör, bland andra aktörer i ett definierat system. För att sätta en IoT-komponent i ett sammanhang, kan ett systemtänkande vara en hjälp på vägen. Syftet med att en komponent behöver vara uppkopplat behöver förstås i ett sammanhang.
Gartner har prognosticerat att det år 2017 finns 8,4 miljarder uppkopplade prylar. En tillväxt med 31 % från 2016. Är 2020 är prognosen att finnas minst 20 miljarder uppkopplade saker.  Det innebär att det kommer att finnas mer saker på nätet, än det finns människor.
Vad som kan kopplas upp kan exemplifieras med den smarta soptunnan, eller den smarta containern. Via uppkopplingen kan man avläsa hur full den är och den kan själv larma när den behöver tömmas. Tekniken finns redan och mervärdet ligger i att inte behöva åka ut och tömma soptunnan förrän den är full. Genom en sådan lösning uppstår besparingar på olika sätt. Mindre miljöutsläpp när tömningsbilarna bara tömmer baserat på larm. Mindre kostnader då det bör innebära en bättre effektivitet i hur man utnyttjar personal och andra resurser som är involverade i tömningsprocesurerna. Hur långt man kan gå gällande vad som kan och borde kopplas upp kan ingen idag svara på.
Vi På Human IT har leverare dussintals projekt inom IoT sfären och kan stödja IoT genom hela DevOps cyklen. Teknikerna som vi har använts sträcker sig från Traditionella Messaging tekniker till avancerade Brokers, både i Open Soure miljöer samt lösningar från exempelvis Microsoft

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/