2020-06-05

Hur digitaliserar man på ett humant sätt?

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Frågan kan ställas ur många olika perspektiv, men låt oss börja med att ställa frågan – varför digitalisera?
Vad är egentligen syftet med digitalisering och ibland känns det som om vi digitaliserar sådant som inte behöver digitaliseras, eller gör det på ett sådant sätt att vi utesluter grupper av individer. En viktig grundtes att formulera är att digitalisering är ett medel och inte ett mål i sig. Ett medel i verksamhetsutveckling eller att användas i produkter, tjänster, processer och andra situationer där ett digitalt stöd underlättar och/eller förenklar i arbetet eller i vår vardag.
Vi på Human IT fokuserar på att sätt tekniken i dess användning. Att det faktiskt berör människor som behöver kunna använda tekniken på ett rätt sätt. Att digitalisera humant innebär att ha en förståelse för människan som blir utsatt för tekniken. Den frustration som uppkommer när man känner att man inte riktigt förstår vad som händer.
I samhället idag är mycket av det som skrivs om digitalisering vinklat ur ett tekniskt perspektiv. Vi hör dagligen begrepp som Internet of things (IOT), artificiell intelligens (AI), Cloud, blockkedjor, machine learning m.m.  Vi brukar kalla dem för ”technology drivers”, d.v.s. olika buzzwords som över tiden skiftar fokus och karaktär. För oss handlar digitalisering mer om människor och den organisation man arbetar med/i. De finns ingen mening med att digitalisera om man inte förstår att organisationen samtidigt behöver förändras. En teknikanvändning som förs in i en organisation som inte succesivt utvecklas och förändras som följd av att ny teknik introduceras kommer att fastna i problemställningar som berör områden som stress, utbrändhet, rädslor för att bli utan arbete eller tvingas byta arbete. Ibland som en uppkomst av olust och ofullkomlighet.
Figuren nedan åskådliggör den situation som många verksamheter befinner sig i.  Teknikutvecklingen sker betydligt snabbare än organisationens förmåga till omställning.  Vad som kanske är mest viktigt är att ta till sig gapet mellan den tekniska utvecklingen och organisationens förändring.

Genom att bedriva digital transformation som ett organisationsutvecklingsprojekt snarare än ett teknikprojekt eller IT-projekt möter man digitaliseringen på ett bättre sätt, och framförallt på ett betydligt humanare sätt för medarbetarna.

Digitala Paraplyet

Digitala paraplyet är ett ramverk för att hitta rätt väg i digitaliseringsarbetet. Paraplyet spänner över ett antal områden som behöver finnas med i digitaliseringsarbetet som:

  • Hur man frigör de innovativa krafterna i en organisation?
  • Hur man bedriver förändringsledning i en digital era?
  • Hur man förflyttar sig ifrån produkt till tjänst?
  • Hur man behöver fokuserar på fundamental bakomliggande infrastruktur?
  • Hur den traditionella IT-avdelningen behöver verka på ett nytt sätt?
  • Hur man behöver hitta nya digitala affärsmodeller?
  • Hur man digitaliserar med ett nyttotänkande?

I det digitala paraplyet ingår DMM (Digitalisation Maturoty Model) som är ett sätt att bedöma var verksamheten befinner sig i den digitala transformationen. Ett sätt att identifiera nuläget för att ta ut rätt kompassriktning för framtiden.
Låt dig inspirerar och följ oss på www.humanit.se samt www.digitalaparaplyet.se
Hälsningar Lars Wendestam

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/