2017-03-30

Digital Kravhantering

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Vad menas med Digital Kravhantering – Är det att likställa med Traditionell kravhantering?

I samband med en förflyttning av den digitala agendan krävs en ny typ av kravhantering. Att kunna krav ställa ”rätt” i samband med utveckling av produkter och tjänster är grundläggande för de flesta verksamheter. Hur man gör detta är ofta betingat av en tradition inom företaget som legat till grund för den framgång man haft så här långt.
Digitaliseringen ställer nya krav på hur vi som organisationer förhåller sig till att ta fram nya lösningar. Många branscher drabbas av att nya aktörer slår sig in i etablerade marknader genom att leverera lösningar på ett nytt sätt. I den digitaliserade världen krävs att man tänker annorlunda. Vi på Human IT har arbetat fram ett koncept på en metamodell för kravhantering som sätter alla kravprocesser i ett företag i ett sammanhang. Vi kallar denna metamodel för REM – Requirement Evolvement Model.

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/