Paketerade tjänster

Move & Improve Cloudanalys

De flesta verksamheter har krav på snabba och agila IT-miljöer som levererar tillförlitligt stöd och skapar möjlighet till både effektiv och snabbfotad IT. Exempel på de stöd vi kan ge er med en Cloud expert som frontar hela Human IT´s kompetens.

Utmaningar med att införa cloud

  • Svårigheter att identifiera verksamhetens behov.
  • Se över säkerhet och juridik.
  • Göra integrationer och teknikval.
  • Kostnadsoptimera era cloudmiljöer.
  • Supportera eller flytta till ny Cloudmiljö.
  • Förbereda och genomföra kontainerisering.

Vi börjar alltid med att genomföra en workshop för att ta reda på så mycket vi kan om ert nuläge.

Diskussioner om fördelarna kring drift, skalbarhet, säkerhet och möjligheter genom att införa Cloudbaserad IT.

Målsättning med en workshop

  • Öka er förståelse om vilka möjligheter som finns med Cloud och hur ni bäst utnyttjar det.
  • Identifiera hur redo er organisation är för förflyttningen till molnet.
  • Övergripande GAP-analys, var befinner ni er och vad är ert mål med Cloud.
  • Identifiera och ge exempel på tjänster/applikationer som kan flyttas till Cloud.

Efter workshopen tittar vi på hur vi kan stödja er verksamhet oftast via vår 4-stegsmodell som framgår av bilden nedan samt olika mjukvaror som stödjer arbetet.

 

Tillbaka till paketerade tjänster >>

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Håkan Jönsson
Human IT
+46-708 282095