Kontroll över er IT-infrastruktur med Stratos-AI

 

Digital mognad, lärande och snabba organisationer som har förmåga till att anpassa sig till omvärldens förändringar står bättre rustade för framtiden. Att investera för framtiden innebär att förhålla sig till digitaliseringen. Oberoende av vilket typ av företag man är, myndighet, kommun eller annan typ av organisation, kommer digitaliseringen att påverka verksamheten.

Human IT har i många år haft fokus på att hjälpa svenska företag dra nytta av möjligheterna med digital transformation. Många av dessa erfarenheter har vi samlat i vår bok om digital transformation, Digitala paraplyet.

Ofta återkommande problem i den digitala transformationen är förändring av den befintliga IT-infrastrukturen. Svårigheterna våra kunder ofta handskas med är förändring i den takt som krävs. Human IT har därför tagit fram ett arbetssätt för att skapa agilitet i infrastrukturen. I detta arbetssätt kombinerar vi vår erfarenhet och processkunnande med stöd av IT-system. Det viktigaste verktyget är Stratos-AI från Bosco AS.

Vårt kunnande i kombination med Stratos-AI ger en accelerator för kundernas arbete med digitalisering och framförallt för att driva containerisering.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11