A better digitalized world for humans

Digitaliseringen påverkar samhället i stort och smått, oftast drivet av behovet att effektivisera företag och offentliga verksamheter.

Om vi ”zoomar” ner digitalisering till oss som individer tonar en tydligare bild fram. Varje dag möter vi situationer i arbetet, på fritiden eller med familjen som blir alltmer digitala. Dessa situationer är resultatet av ökad digitalisering och effektivisering, både i och utanför arbetet.

När vi på Human IT började arbeta med digitalisering var det ett relativt nytt begrepp som användes på olika sätt av olika aktörer i samhället.

Sedan dess har förståelsen för behovet av digitalisering ökat väsentligt inom alla branscher, vilket ställer högre krav på vägledning och rådgivning för hur man digitaliserar och hur man tillför ny teknik. Det är här Human IT kommer in! Vi erbjuder vårt stöd i planering, strategi och genomförande av olika digitala satsningar.

Vi har också över tiden mött ett allt större behov av att sätta digitaliseringen i ett humant perspektiv, att digitalisera men att göra det med människan och hållbarhet i fokus.

Därför är vår vision; A better digitalized world for Humans.

kontakta oss

Vilka är dina digitala utmaningar?

Välkommen att ta kontakt med oss så kan vi berätta och hur vi kan bidra med inspiration och nya infallsvinklar.

Din ort

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11