2018-06-07

Intervju med Markus Närenbäck om Digital Transformation

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Vi kan konstatera att kanske aldrig har teknikutvecklingen varit snabbare och mer spännande än nu. Många starka krafter har samverkat och skapat ett tryck för till förändring. Krafterna kommer från många olika håll, som teknikutveckling, globalisering, konkurrens, effektivisering och offentlig digitalisering. Vi påverkas av åldersstrukturer, nya sociala mönster etableras, miljöpåverkan mm. Vi som IT-bolag ser oftast de tekniska drivkrafterna tydligast, där förmågan att koppla upp ”allt” är uppenbar – det vi kallar IoT. För att möta detta krävs en transparent infrastruktur med dynamik och här kommer tekniker som 5G och Cloud in i bilden. Hela detta skeende skapar nya affärsmodeller som i sin tur genererar massiva mängder data som man vill dra slutsatser utav. Tekniker för Analytics blir allt viktigare. Vill vi dessutom gå ett steg längre och inte bara analysera vad som har hänt eller hitta mönster. Då kan man lägga på Artificiell Intelligens och helt plötsligt kan du förutse vad som kommer hända, dvs dra slutsatser. Lägg också till nya och trimmade arbetssätt och processer som gör det möjligt att leverera snabbare och säkrare – Agilitet, DevOps mm.

Allt detta och mer där till skapar förutsättningar för en Digital Transformation där kanske den största utmaningen för svenska företag inte är teknisk utan snarare verksamhetskopplad.

På länken nedan kan ni läsa en intervju med Markus Närenbäck.

https://www.cinode.com/blogg/it/digital-transformation-drivkraften-inom-it-konsultbranschen/

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/