Paketerade tjänster

Förändringsledning som tjänst

Att driva förändring är svårt och tar tid. Många organisationer har ambitioner över vart man vill, men tiden räcker inte till. Med våra förändringsledare tar vi tillsammans reda på en målbild och sedan kan ni fortsätta driva era kärnfrågor – parallellt som vi driver förändring. Vi kan finnas där som en rådgivare under processen, som en förändringsledare-on-demand, eller så tar vi ägarskap tills önskade förändringar är genomförda.

I tjänsten/paketet ingår regelbundna möten och löpande avstämningar kring både det operativa och strategiska arbetet där er förändringsledare kan stötta och aktivt bidra i ert arbete.

Exempel på vad er förändringsledare kan tillföra:

  • Bistå i förändringsarbetet med att ta fram strategi och handlingsplan.
  • Bidra med förändringsledning i arbetsgrupper.
  • Utveckling av verksamhetsprocesser.
  • Löpande svara på frågor och agera bollplank i ert interna förändringsarbete.
  • Leda specifika förändringsprojekt från start till mål.
  • Hantera utbildningar och interninformation under er transformation.

 

Tillbaka till paketerade tjänster >>

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Linus Axelsson
Human IT Sverige
+46-709305300