2022-12-19

Vikten av vänlighet

Mattias Dahl

Mattias Dahl

En framgångsrik företagskultur är en burk med slime; det går inte att ta ett fast grepp om den och placera den där man vill ha den, det närmaste man kommer är att med mild panik styra och uppmuntra åt rätt håll och se till att riktningen är okej. På Human IT jobbar vi aktivt med att vara vänliga.


Det finns en del uttryck och drömmar som de flesta organisationer drömmer om, och då talar jag inte (enbart) om tjugofem värdeord i stil med innovation, ärlighet, passion, kompetens osv. Den här tron på ”orden som enda kulturbärare” har överlevt genom alldeles för många decennier. Alltså, jag vill gärna att alla de där orden ska vara på riktigt varje gång, och bygga på hur kulturen faktiskt är inom företaget, men det hör till undantagen.

En framgångsrik företagskultur är en burk med slime

Värderingar satta i ord är knivigt, det kan bli kliché och otydligt eller så kan det vässa kanterna på ett företags varumärke. Som med allt annat i livet handlar det om hur tårtan är bakad, vilken smak det är på fyllningen, och vilka frukter som pryder toppen.

No alt text provided for this image


Exempel på ord eller fraser som brukar vara populära när det kommer till värderingar är: psykologisk trygghet, inga hierarkier, lojala anställda, glada och engagerade team, högkvalitativ leverans. Det låter jättehärligt och som ett framgångsrecept. Men om jag ska fortsätta analogin med tårtan här ovanför så räcker det inte att berätta för kreti, pleti och alla grannar att du ska baka en tårta – du måste också behandla alla ingredienser enligt ett visst mönster för att till slut kunna fotografera den och skryta på Instagram. Om du bara säger det högt om och om igen med hållna tummar kommer resultatet och leveransen alltid landa på (i bästa fall) +-0.

Ett sätt att få ett övertag över alla företag andra är en beprövad metod, och det är en egenskap som vi så ofta vi kan lyfter fram på Human IT – det är något så enkelt som snällhet. En grundvänlighet mot allt och alla kommer att ge både ingredienser, form och smak till bakverket ”företagskultur”.

No alt text provided for this image
  • Tillit och tro inom företaget. Vänlighet göder medarbetarengagemang, reducerar rivalitet mellan medarbetare och stärker banden till externa leverantörer och partners. Vem vill inte göra saker tillsammans med vänliga människor?
  • Talang-magnetStudier har visat att ett vänligt klimat lockar potentiella medarbetare eftersom de då ser framför sig att de gör jobbet med mer känsla, mer empati. Det leder såklart till lägre rekryteringskostnader, kortare onboarding-tid, och högre produktivitet.
  • Ökar medarbetarengagemang. Det har enligt Gallup under de senaste tjugo åren växt till en trovärdig indikator på en organisations produktivitet och lönsamhet.
  • Uppmuntrar till en lärande miljö. Utan empati och vänlighet är det omöjligt att lära sig från sina misstag, och därmed kraftigt förminska chansen till nyskapande idéer internt. För att en organisation ska kunna utvecklas hälsosamt måste det finnas en psykologisk trygghet. Innovation är trots allt frukten av många misstag, och utan vänlighet kommer det att vara svårt att hålla ångan uppe genom alla fallerade försök.

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/