2023-01-09

Värderingar, vad är det egentligen?

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Recap: rekrytering är svårt, kompetens är svår att finna, annonser är ren promotion och knappt nåt mer (och det behöver inte vara en dålig grej)

En organisation är en riktning och en påse värderingar. Det är lätt att säga vad den står för, svårare att genomföra och leva upp till i praktiken. Mest på grund av att det inte går att välja vilka värderingar som ska vara härskande; de väljer företaget. De är en samlad bild av det sämsta beteende som organisationen tolererar.


Det är en smula raljant, men det finns tillräckligt många havererade värdeordsprojekt och ”workshoppande efter verksamhetens kärna” för att kisa en aning skeptiskt och undra om det inte kan finnas nåt bättre sätt att måla bilden.

Det finns såklart hundra sätt, och inget är mer rätt än nåt annat. Det handlar ju till stor del om själva organisationen och dess personlighet, men även vilken bild man önskar sända ut. Men hur funkar det traditionella sättet att sätta sina värderingar?

No alt text provided for this image

Värdeord bygger på samma tanke som ekonomimodellen ”trickle down economy”; om ledningen sätter det i ord blir det sanning genom spridningen nedåt i organisationen. Det var populärt i Reagans USA och är numer förkastat som idé. Det finns alldeles för många hinder och avvägar för att modellen ska fungera i praktiken. Tanken på att någon har bestämt vad jag ska tycka om min arbetsgivare är… problematisk. Själva problemet är ”psykologisk reaktans”.

Psykologisk reaktans är en sorts reflex som aktiveras i vår hjärna när en individ möter förbud, pådyvlade åsikter, påbud och av andra bestämda handlingar. Kort sagt en motreaktion, en rebellmuskel som spänns när en person känner att hens frihet är hotad. ”Gör läxorna!” – ”Nej!” osv.

Missförstå mig inte, det är 100% rätt att genomföra ett EVP-arbete, ta fram sitt sanna employer brand och sedan ta fram strategier för att aktivera detta i alla led. Tyvärr är det något som i många styrelserum möter med ögonrullningar och djupa suckar. På ytan handlar nämligen ett employer brand om det som en gammaldags direktör skulle kalla ”lull-lull och jams”. Mjuka värden, sånt som inte omedelbart går att sätta en siffra på.

Frasen ”en god arbetsgivare” har gått från att ha varit ett ställe där en står ut (och i bästa fall trivs med kollegor) för att tjäna pengar till nödvändigheter och sådant som förverkligar en människa, till att vara en förlängning av ens person. Det är inte längre enbart på fritiden som vi fyller vår tid med sånt vi tycker är viktigt, det sker hela vår vakna tid.

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/