Vi hjälper dig att identifiera värdet som molnet ger din verksamhet

De flesta verksamheter har krav på snabba, agila och säkra IT-miljöer men är lång- samma i sitt införande av cloudbaserad IT.

Vilka är utmaningarna som behöver ses över inför införandet av cloud- baserad IT?

  • Identifiera verksamhetens behov.
  • Se över säkerhet och juridik.
  • Göra integrationer och teknikval.
  • Supportera en ny Cloudmiljö.

MÅLET MED WORKSHOPEN

  • Öka er förståelse om vilka möjligheter som finns med Cloud och hur ni bäst nyttjar det.
  • Identifiera hur redo er organisation är för förflyttningen till Cloud.
  • Övergripande gap-analys, vart befinner ni er och vad är ert mål med Cloud?
  • Identifiera och ge exempel på tjänster/applikationer som kan flyttas till Cloud.
  • Ge kunskaper om hur molntjänster kan påverka verksamheten.

RESULTAT

Efter slutförd workshop får ni en dokumenterad rekommendation för fortsatt arbete och exempel på tjänster som bäst flyttas till Cloud.

Niklas Akerö, CEO,
Cloud Advisor och föreläsare Human IT Cloud.

Om Human IT Cloud. Vi finns nära våra kunder med kontor både i Stockholm, Göteborg och Malmö och vi är stolta över att kunna erbjuda några av marknadens mest eftertraktade spetskompetenser inom området. Vi arbetar framgångsrikt med hjälp av vårt ”Moln Transformations Program”, vilket är en unik metod för att bli ett framgångsrikt företag. Vårt agila förhållningssätt innebär att vi kan göra snabba förändringar när behovet uppstår vilket adderar ett affärsvärde till våra kunders verksamhet.


Varmt välkommen att boka in en workshop eller kontakta oss för mer information:
Niklas Akerö, [email protected], 0732-32 42 33.