2023-02-23

Organisationsåterställning

Mattias Dahl

Mattias Dahl

Det finns inget fult i att löpande uppdatera sina värderingar, sin kultur eller sitt syfte för den delen. Många tror att ett uppdaterande av de tidigare nämnda sakerna är lika med ett erkännande att det har varit något fel på de tidigare, men tänk på att en organisation är i ständig förändring och att det uppskattas (oftast) när ett företag gör sitt yttersta för att vara sanna och transparenta. Du har förmodligen själv gått igenom ett par stil-faser de senaste åren, en organisation är inte så väldigt annorlunda.

Det är då det passar sig att återställa sin organisation. Vad innebär det och hur blir det lyckat?

Organisationsåterställning avser processen att omvärdera och omstrukturera ett företags kärnvärden, uppdrag, mål och processer som svar på förändrade interna eller externa faktorer. Detta kan innebära att organisationens struktur, kultur,  uppdrag, syfte, mål, processer och system omformas för att bättre betjäna sina kunder, anställda och intressenter och förbättra dess övergripande prestanda. ”Organisatorisk återställning” är ett proaktivt tillvägagångssätt som företag kan ta för att hantera utmaningar och förändringar i sin miljö. Målet är att det ska leda till ökad effektivitet, förbättrad moral och ökad kundnöjdhet. Organisationsåterställning kan ske som svar på en mängd olika interna eller externa faktorer:


1. Dålig prestanda: Om ett företag underpresterar kan återställning hjälpa det att anpassa sina mål och processer för att leverera en bättre tjänst mot sina kunder och uppnå bättre resultat.

2. Förändringar i miljön: Organisationer kan behöva återställa som svar på förändringar i deras bransch, marknad eller regleringsmiljö.

3. Organisatorisk tillväxt: När företag växer kan de behöva återställa sin struktur, kultur och system för att hålla jämna steg och förbli effektiva och trygga.

4. Fusioner och förvärv: Organisatorisk återställning kan vara nödvändig efter en sammanslagning eller förvärv för att integrera de två organisationernas kulturer och processer. Underskatta vare sig vikten av eller arbetsbördan som denna anledning innebär.

5. Förändringar i strategi eller mål: Om ett företags strategi eller mål förändras kan det behöva återställa sina processer och system för att anpassa sig till sin nya riktning.


Kort sagt, organisationsåterställning kan ske när som helst när en organisation behöver justera sina värderingar, uppdrag och processer för att bättre betjäna sina kunder, anställda och intressenter. Det är ett proaktivt tillvägagångssätt som företag tar för att ta itu med utmaningar och säkerställa deras fortsatta tillväxt och framgång.

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/