2022-08-19

Effektivisera med IT

Gör besparingar och effektivisera din verksamhet genom intelligent användning av moderna processer och metoder för din IT.
Aina Mattsson

Aina Mattsson

EFFEKTIVISERA MED IT – VI HJÄLPER IT-FUNKTIONER ATT PRESTERA MER

Inom de flesta branscher har nivån på specialisering drivits långt och kravet på en effektiv IT-miljö för att skapa en effektiv organisation accelererat. Marknaden kräver snabbare förmåga att anpassa sig till förändringar i den globala konkurrensen, något som bara uppnås genom att hantera IT-systemen på ett likriktat och effektivt sätt. Lika viktigt är det att få en bättre insyn i leverantörskedjan. Företag med åldrande IT står inför utmaningar och konkurrens, och det finns en stor potential för förbättrade affärsresultat genom intelligent användning av IT.

Globalisering och ökade kunskapskrav

Globalisering med ökad konkurrens som följd har ökat kostnadspressen på IT-funktionen. Samtidigt ställs det större krav på att prioritera de investeringar som gör mest nytta i verksamheten. Många gånger kommer initiativ till förändring från verksamheten ofta som en konsekvens av den digitala transformation som mer eller mindre alla företag står inför. Hur säkerställer du att affärsverksamheten får optimalt stöd från en effektiv IT-verksamhet?

Det som är än viktigare, är att få med sig människorna på tåget. IT-avdelningen kan inte se likadan ut som den gjorde för tio år sedan. Kravet på kunskapsnivån är betydligt högre för en första linjens supporttekniker idag än bara för ett par år sedan. Med smartare ärendehanteringssystem, databaser för kunskapshantering och en markant högre teknisk kompetens hos användaren måste IT-avdelningen också leverera med en högre kvalitét och snabbare resultat.

Från SLA till XLA

SLA är omodernt. Ja, du läste rätt. Effektivt betyder inte alltid snabbast lösningstid. Utan idag är upplevelsen av kontakten med IT vår måttstock. Idag pratar vi om XLA – Experience level agreement. Upplevelsen av hur mitt ärende, problem eller fråga hanteras och hur jag blir bemött. För att leverera IT med hög leveransgrad av XLA måste vi tänka effektivt, datadrivet och automatiserat. Som en bonus kommer ärendet bli löst snabbare, med en nöjdare användare/kund och en medarbetare som tycker jobbet är roligt då hen får utvecklas och arbeta med mer komplexa problem.

Vi älskar att prata om effektivisering, i såväl er IT-miljö som i er organisation. Många gånger stirrar man sig blind på ett specifikt system eller funktion. Men när man ska påbörja sin effektiviserings-resa måste man blicka större. Vi börjar där vi står. Vad har vi idag – och vart finns det mest vinning att hämta med automatisering och effektivisering?

Men en sak är säker, står du med en föråldrad IT-miljö kommer du varken locka de medarbetare du vill eller bli effektivare på lång sikt. Med rätt prioriteringar, för såväl system som människor, kan ni bli mer effektiva, se långsiktiga besparingar och ha nöjdare medarbetare. Hur bra låter inte det?

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/