2022-02-07

Effektiv modernisering med design patterns

Alexandra Struwe

Alexandra Struwe

För att möta framtiden, i termer av konkurrenskraft, time-to-market, och ökad produktivitet så arbetar alla organisationer med någon variant av digital transformation. Detta arbete går i många fall långsamt mycket beroende på hur stort arvet är från svunna tider. För att realisera idéerna som digital transformation bygger på krävs i många fall omfattande modernisering av infrastruktur, applikationer och processer.  

Modernisering tar omfattande tid och kapacitet i anspråk och många organisationer upplever svårigheter i att uppbringa detta. Särskilt då modernisering inte bara kan appliceras på infrastrukturlagret utan också måste appliceras på applikationslagret. Detta leder till att värdet som kan uppnås med moderningseringsiniativ sällan infinner sig. 
 
 
 

 
Vi menar att modernisering är en fråga om design. Mer specifikt är det en fråga om att etablera design patterns för applikationer, komponenter och infrastruktur. Modernisering bör inte vara en aktivitet där man migrerar till en ny plattform utan istället en aktivitet där man migrerar till en ny design. 
I en modern applikationsstruktur så är design patterns ett vidare begrepp än det var förr. Begreppet är drivande inom områden som exempelvis Micro Services, Stateless Applications, DevSecOps och API Management.

Human IT och Design Patterns 
Som en del av Human ITs erbjudande så driver vi design patterns-projekt med kunder som vill modernisera till en ny modern design. Våra projekt drivs agilt med ett särskilt fokus på att hjälpa kunder etablera design patterns som är värderealiserande. Inom ett större moderniseringsinitativ så ger design patterns en bild av hur framtida utveckling ser ut och hur produktivitet inom utvecklingsaktiviteter höjs.  
 

Varför design patterns?

Väl definierade design patterns är en förutsättning för effektiv modernisering samt för att säkerställa att efterfrågade effektivitetsvinster från modernisering uppnås. Detta är en förutsättning för att förbättra time-to-market och för organisationen att kunna möta kundkrav på ett bättre och mer effektivt sätt. Human ITs erbjudande runt design patterns är en nyckelkomponent för att låsa upp moderniseringspotentialen hos organisationer och att realisera en agil och framtidsäkrad applikationsstruktur. Design patterns är lika relevant för kunder som använder molnleverantörer som för kunder som driftar en modern plattform.

Work somewhere great

Livet är på tok för kort för dåliga arbetsförhållanden, därför är Human IT certifierad enligt Great Place To Work.

Vi siktar nu på att bli Sveriges bästa arbetsplats.

https://career.humanit.se/