ARTIKEL

Digital Tjänstetransformation

Vad menas med Digital Tjänstetransformation – Är det att likställa med Digital Transformation?

Många företag och organisationer har idag en traditionell affärsmodell som ofta baseras på produkter. Produkterna är oftast fysiska men inte alltid och ofta känner man ett tryck från kunderna att ta ett större eller annorlunda ansvar i användandet av produkterna. Det är inte ovanligt att de första signalerna om att en förändring är kommande är tekniska, ofta att man skall leverera från molnet (Cloud Computing) eller leverera på nytt sätt med ny teknik. Då är det viktigt att man börjar i rätt ända och ser över hur man planlägger och genomför den digitala Transformationen. Human IT har både erfarenhet och koncept för detta arbete och tar gärna en diskussion om vi kan hjälpa till?

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11