Kundcase

Webbprojektet som ökar klimatnyttan i svenska skogar

Om Carbon Capture Company

Carbon Capture Company (CCC) erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill klimatkompensera och bidra till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som de stödjer utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. CCC bidrar till ett hållbart skogsbruk där skogsägarna åtar sig att spara skog och att öka skogsvårdsinsatserna. CCC medverkar till att säkerställa en rik biologisk mångfald samtidigt som man gynnar skogstillväxten, som i sin tur främjar bioekonomin. Målsättningen för CCC är att bidra till att uppnå Parisavtalet och Sveriges klimatmål om att ha noll nettoutsläpp till år 2045.

Problem

CCC har en vision att bidra till miljön genom att förmedla klimatkompensation genom ett långsiktigt skogsbruk som maximerar koldioxidlagringen i svenska skogar. För att genomföra detta behövde man ett verksamhetssystem som på ett säkert sätt kunde generera upp certifikat och stödja bolagets affärsprocesser. Nyckelorden var trovärdighet, spårbarhet och säkerhet.

Lösning

Human IT började med en workshopserie där vi tillsammans med CCC tog fram hur man ville arbeta och vilka nyckeltal som var viktiga. Därefter mynnade insikterna från workshopserien ut i en detaljerad kravspec kring hur man skulle kunna bygga ett skräddarsytt verksamhetssystem – som även CCCs kunder och leverantörer skulle kunna ta del av. Slutligen skapades uppgifter, utifrån alla olika behörighetsnivåer, baserat på kravspecen som prioriterades.

Resultat

Human IT levererade tidigt en webbaserad MVP (Minimum Viable Product).
Den innehöll en inloggningsfunktion via mobilt bank-id och tvåfaktorsautensiering (MFA) samt generella registerfunktioner där CCC kunde lägga upp leverantörer, kunder och användare. För att inte göra CCC lika beroende av extern part så byggdes även vyer där samtliga parametrar i systemet kan redigeras, såsom bakomliggande formler för hanteringen av certifikat. Sedan implementerades smarta kartfunktioner som visade geografiskt var skogen man utfärdat certifikaten låg någonstans. Detta byggdes sedan in i en smart transaktions-modul som tydligt spårar exakt i var på kartan transaktioner. Med nya systemet på plats har Human IT hjälpt CCC uppfylla samtliga punkter som la grunden – trovärdighet, spårbarhet och säkerhet.

 

 

Efter lansering av CCCs verksamhetssystem har Human IT även tagit fram en helt ny publik sajt. Spana gärna in den och läs mer om deras arbete och hur enkelt ni kan komma igång med klimatkompensation i svenska skogar.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Linus Axelsson
Human IT Sverige
+46-709305300