Kundcase

Tungviktare på flygplatser

Du kan köpa vikter, löpband och maskiner. Du kan noggrant träna varje enskild muskel, en efter en, och studera varje övning. Eller så kan du se kroppen som en välmående enhet, bli medlem på ett gym och få hjälp med helheten. Likadant tänker allt fler flygplatser när de köper utrustning och säkerhetssystem.

Det är skillnad mellan att köpa en produkt och att köpa en tjänst. Numera efterfrågar flygplatser helhetslösningar för sina säkerhetssystem, inte enstaka produkter från olika leverantörer. De vill helt enkelt att allt ska fungera och skötas av de som kan systemen bäst.

Problem

Vi arbetar med en världsledande leverantör av flygplatssystem och flygsäkerhetssystem. Deras kunder efterfrågar allt mer helhetstjänster över produkter vilket innebär en förändring i deras åtagande, utbud och leverans. I och med att produkter blir tjänster ställs leverantören inför nya krav då de tar på sig driftansvar och sammantaget skapas ett behov av att se över sin affärsmodell och tjänsteerbjudande.

”..kunder efterfrågar allt mer helhetstjänster över produkter.”

Lösning

Vi har tillsammans med kunden definierat en tjänstekatalog med tjänster baserat på de produkter och lösningar kunden erbjuder idag. Tjänstekatalogen fungerar som en kompass för hur kunden ska arbeta vidare med tjänsteutveckling.

I projektet använde vi ITIL-ramverk för att påbörja Process Design arbetet samt TOGAF till delar för att beskriva servicearkitektur. Processcheman och dokumentationen baserades på ITIL standard 3.0 och anpassades till kundens miljö och krav.

Resultat

Projektet gav kunden en servicearkitektur som fungerar som en tydlig utgångspunkt för deras fortsatta arbete. Vidare identifierades flera komplementära tjänster som utgör ny outforskad potential för kundens framtida utbud.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11