Kundcase

Samverkan som gynnar alla

Väntan är lika olidlig som osäkerheten och det är med svettig hand du räcker över blanketten. Du kanske tog rätt blankett, men kulspetspennan är ett oförlåtande verktyg. Du lyckas fylla i en ny utan att behöva ställa dig sist igen, men den långa väntan på beslut har bara börjat. Vår kund ville göra allt detta enklare.

Problem

Kommunernas IT-avdelningar har snabbt förändrats. Ansvarsområdet som tidigare begränsades till IT-drift på kommunens kontor har växt i takt med invånarnas förväntningar. Bygglov, skolplats och betyg ska kunna följas online. Men även vård och undervisning digitaliseras och plötsligt ligger liv och framtid i deras händer. Som tur är har flera kommuner samma behov vilket bjuder in till samverkan för att möta digitaliseringen.

”..vård och undervisning digitaliseras och plötsligt ligger liv och framtid i deras händer.

Lösning

Human IT - Sveriges kommuner

Vår kund var intresserad av att samverka med andra kommuner. Vi använde oss av traditionell metodik för förstudie/analys baserat på analys/kravhantering enligt PMIs Practice Guides samt BABOK och så genomförde vi en faktainsamling kopplat till kravbilden för kommunens olika förvaltningar.

Vi genomförde också en scanning av framgångsrika samarbeten i övriga Sverige, samt intervjuer med andra kommuner som valt olika samverkansstrategier. En viktig förutsättning var också att arbetet skedde med en öppenhet gentemot de delar av organisationen som var berörda av utredningsområdet.

Detta resulterade i en rapport som innehöll en SWOT-analys och 6-perspektivs bedömning för 5 alternativa strategier samt belyste behovet av att arbeta vidare med ett antal områden. Rapporten slutredovisades inför kommunstyrelsen som tog beslut att genomföra en samverkan.

Med 5 potentiella samverkanskommuner fortsatte vi arbetet för att bereda förväntan på vad en IT-samverkan innebar med utgångspunkt från respektive kommuns nuläge. Utredningen tog också fram förslag på hur den gemensamma organisationen skulle utformas och styras, samt hur en separerad beställarfunktion skulle byggas upp. Utredningen berörde även behovet av framtida behov och nödvändigheten av att tjänstefiera IT-leveranserna. Arbetet innebar även att vi tog fram ett underlag som bygger på best practice (bl.a. ITIL-ramverket) för hur man bedriver IT-service & support och IT-styrning (ISO 38500).

Resultat

Arbetet resulterade i en första rapport som låg till grund för vilka kommuner som ville gå med i IT-samarbetet. Med detta underlag togs beslut att 5 av 6 kommuner ville fortsätta, varav det genomfördes en kompletterande rapport gällande utformning av tjänster samt kostnadsberäkningar och tidsplan för att etablera den gemensamma IT-driftsorganisationen.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Markus Närenbäck
Human IT Sverige
+46 708 51 36 11

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV