Kundcase

När allt måste gå som på räls

Först en pust, sen ett dån. 750 meter godståg kommer lastat och marken skakar. Den förarlösa ståljätten släpar tusentals ton järnmalm genom underjordiska tunnlar. Samtidigt, 800 mil därifrån, känns samma pust, samma dån. I Taipeis tunnelbanesystem glider linje 1 in till plattformen, fullsatt med både de som längtar bort och de som längtar hem. Bägge möjliggörs av samma system.

Spårtrafik är inte bara det mest miljövänliga transportalternativet utan även det säkraste och ofta det snabbaste. Men många tåg ska samsas om samma spår vilket kräver enorm precision. Detta möjliggörs av signaler mellan tåg, stationer och ledning. Då krävs det en effektiv hantering av mjukvaran i allt från konstruktion till licenshantering.

Problem

Vi arbetar med industriledaren inom järnvägsteknik och signalsystem.

Planering och övervakning är kritiskt för att trafiken ska kunna flyta på. Detta kräver väldigt avancerade system som präglas av högt säkerhetsinnehåll. Denna kommunikationsteknik behöver en effektiv och säker licenshantering för att sköta behörigheter och uppdateringar samtidigt som den värnar om kundens rättigheter.

”…behöver en effektiv och säker licenshantering för att sköta behörigheter.”

Lösning

Vi har tagit fram ett nytt sätt att distribuera och hantera licenser och behörighet för kundens system. Lösningen är konstruerad så att olika delar av systemen kan licensieras till vilken kund oavsett var i världen kunden finns, utan några fysiska ingrepp i systemen. Lösningen använder sig av anrop för att kontinuerligt bekräfta att licenserna är uppdaterade och att rätt användare har rätt licens. Vi har även skapat ett responsivt gränssnitt för administratörer med inställningar och verktyg för att hantera statistik. Lösningen byggde vi i Java8 och SpringBoot, den kommunicerar med REST och gränssnittet byggde vi i Vaadin. Detta gör att den fungerar med kundens övriga system.

Resultat

Projektet gjorde det möjligt för kunden att säkerställa att rätt personer har rätt licenser och moduler. Vi effektiviserade även administrationen av licenser då licensmodellerna blev flytande istället för knutna till specifika datorer. Dessutom hjälper statistikverktyget kunden att utvärdera huruvida kunder har rätt licenser samtidigt som det producerar användarstatistik.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV