Kundcase

Bilsnack

Snart svänger du in på en väg där isen ligger i ett tunt genomskinligt lager. Du ser den inte, men du vet om det. Din lastbil vet om det och berättar det för dig. Den har hört det från bilar framför dig. Bilen aktiverar då system för att göra din körning så säker och enkel som möjligt. Att ta dig från A till B är inte längre bara din uppgift utan även ditt fordons.

Problem

Våra fordon är idag fyllda av funktioner utöver det en bil var för bara några år sedan. Vid en olycka kontaktar den hjälp, den vet om när den är stulen och din telefon låter dig kontrollera kupévärmaren, dokumenterar din körning och berättar för dig när det är dags att fylla på oljan. Allt detta möjliggörs av meddelanden som studsar mellan bilar och centraler i olika länder och världsdelar. På samma sätt måste nyutvecklade funktioner kunna levereras till bilarna på ett lika sömlöst sätt utan att ta in fordonen till verkstad.

Lösning

Vi har tillsammans med några av de ledande aktörerna anpassat olika ramverk och teknologier för denna nya kontext. För att etablera en robust messaging service har Red Hat A-MQ teknologier för messaging tillämpats.

Genom att etablera en stringent Develop – Operation (DevOp) process enligt branschens senaste ”best practice” samt teknologi baserad på ”öppna” standarder etableras ett processramverk för robust leverans. Vi har skapat en DevOp som är helt integrerad med tjänsteleveransen och garanterar en sömlös övergång av en tjänst från utveckling till etablerad service. På så sätt kan en ny funktion integreras med de redan tillgängliga funktionerna utan någon ansträngning av fordonets ägare.

Resultat

Våra kunder är idag en världsledande leverantör av informationstjänster med och mellan bilar. Meddelandetjänsten som vi varit med att utveckla är en av de tjänster i världen som integrerar flest meddelanden. Integrationen i en storskalig serviceleverans har möjliggjort nya landvinningar och idag levereras meddelandetjänsten till ett dussintal biltillverkare.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Teresa Utkovic
VD Human IT Väst
+46 703 33 45 54

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV