Kundcase

Att angöra en brygga

Varje dag reser mer än åtta miljoner människor med flyg runt om i världen. När vi flyger tar vi för givet att vi utan problem ska ta oss från en plats till en annan. Från en gate som slussar in oss i flygplanet till en som leder oss ut.

Flygplanet är i dag ett av de säkraste transportmedlen. Det handlar då inte bara om ingenjörskonsten bakom dessa muskulösa maskiner utan också om intelligenta system som gör att 100 000 kommersiella flygningar kan äga rum dagligen. Dessa system gör så att flygplan kan kommunicera med varandra och med trafikledare. Lika viktigt är det att de olika systemen kan prata med varandra.

Problem

Vi arbetar med en kund som är världsledande leverantör av säkerhetssystem och utrustning inom flygplatssäkerhet. Säkerhetsnivån är mycket hög i denna bransch och när ett system skall tas i drift är arbetet med att integrera detta med andra ofta förknippat med stora utmaningar. Komplexiteten i den här typen av integrationer är både tidskrävande och dyr.

Lösning

Vi har varit med och tagit fram en så kallad API-brygga som drastiskt effektiviserar kommunikationen mellan olika system. Bryggan, som innehåller grundläggande kopplingar och säkerhetsarrangemang, är helt och hållet byggd i Java och använder i huvudsak JMS som transaktionsmotor. För att lätt kunna utöka funktionaliteten finns även andra transaktionstekniker inbyggda. Eftersom lösningen är byggd i JavaEE är den körbar på de flesta plattformar.

Resultat

Flera projekt har genomförts där API-brygggan har hanterat integrationen med mycket gott resultat, både i form av tidsåtgång och säkerhet. Lösningen finns idag i drift på flygplatser i Nordamerika, Europa och Asien. Antalet installationer förväntas öka och delar av teknologin integreras i andra produkter.

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Magnus Frennesson
Studio Manager
+46-760 70 25 55