Paketerade tjänster

CDO som tjänst

Med CDO som tjänst får ni tillgång till en rådgivare som kan hjälpa er i ert digitaliseringsarbete över tid. Vi har bred intern kompetens och tillser att ni för dialogen med personen som är bäst lämpad för era frågeställningar.

Er CDO finns tillgänglig för er när ni behöver det, bistår i styrningen av ert digitaliseringsarbete och hjälper också till med omvärldsanalys inom era intresseområden. Denne kan också kliva in och styra utvalda projekt eller på annat sätt bidra till att ert digitaliseringsarbete rör sig framåt i önskad takt.

I tjänsten/paketet ingår regelbundna möten och löpande avstämningar kring både det operativa och strategiska digitaliseringsarbetet där er CDO kan stötta och aktivt bidra i ert arbete.

Dessutom kan er CDO bidra med omvärldsanalys på tema digitalisering inom er bransch, bevakning av ny funktionalitet eller förändringar inom era digitala verktyg och system.

Exempel på vad er CDO kan tillföra:

  • Bistå i arbetet med att ta fram strategi och handlingsplan för ert digitaliseringsarbete.
  • Bidra med specialistkompetens kring IT och digitalisering i arbetsgrupper.
  • Utvärdera system och verktyg utifrån verksamhetens behov.
  • Löpande svara på frågor och agera bollplank i ert interna digitaliseringsarbete.
  • Bistå i omvärldsanalys och informera om ny teknik.
  • Identifiera tillämpningsområden för nya teknologier.
  • Skapa mätbarhet för de olika digitaliseringsinitiativen.

 

Hur funkar det?

CDO som tjänst fungerar som ett bollplank som kan stödja er verksamhet i att realisera era digitaliseringsambitioner.

Vi lägger tid och fokus helt enligt er strategi där vi bistår med kompetens och erfarenhet.

 

3 månaders bindningstid
Vi tror att vi behöver 3 månader för att sätta oss in i er miljö och verksamhet för att visa på att vi erbjuder ett mervärde för er organisation.

Därefter löper avtalet på tills ni inte längre känner att ni behöver stöd i er organisation.

 

1 kalendermånads uppsägningstid
Är ni inte nöjda eller känner att det ger er tillräckligt mycket – säg upp tjänsten! Tjänsten finns inte för att binda kunden i krångliga avtal – utan för att påvisa resultat. Ni kan utan problem växla upp eller ner baserat på ert behov.

 

Vad kostar det?

 

Tillbaka till paketerade tjänster >>

Vill du veta mer? – Kontakta oss

Linus Axelsson
Human IT Sverige
+46-709305300