Messagebroker

Messagebroker är ett meddelande, en programmodul som översätter ett meddelande från den formella meddelandeprotokoll av avsändaren till formella meddelandeprotokoll hos mottagaren.

Hördur Thorgilsson
Business Unit Manager
+46 733 23 95 05

Meddelandemäklare är elementär i telekommunikation eller datornät där program kommunicerar genom att utbyta formellt definierade meddelanden. Messagebroker är en byggsten av meddelandeorienterad middleware.