Java

Java är ett objektorienterat programspråk som konstruerades av bland andra James Gosling på Sun Microsystems under tidigt 90-tal. Ursprungligen kallades språket D, sedan ändrades det till Oak, men Sun bytte slutligen ut namnet ytterligare en gång, och Java presenterades för världen 23 maj 1995.

Hördur Thorgilsson
Business Unit Manager
+46 733 23 95 05