Human IT`s Managementforum/Roadshow: Göteborg – Stockholm – Malmö

IT- branschen genomgår kontinuerligt olika teknikskiften, stora som små. Det är dessa skiften som ger oss verktyg för nya affärsmodeller, andra sätt att leverera ”produkter” dvs Digital Transformation, eller ”bara” att bli effektivare.
Det som Red Hat gör med OpenShift är definitivt en av de mest intressanta ”nya” skiften på senare år!
Kom och lyssna på vad som gör det så intressant på några av våra event!

VAD HÄNDER PÅ MARKNADEN?

VAD ÄR GREJEN MED CONTAINERS?

HUR SKAPAR VI BRYGGOR MELLAN DEV & OPS?

HUR KAN OPENSHIFT VARA LÖSNINGEN?

Varmt välkommen!